ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนฯ

1. ขั้นตอนการให้บริการ

2. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

3. การลงทะเบียนเรียน

4. การลงทะเบียนเรียนต่ำ-เกิน กำหนด

5. การลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด

6. การลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก

7. การถอนรายวิชาแบบได้เงินคืน

8. ารถอนรายวิชาแบบไม่ได้เงินคิน ติด W

9. การต่อทะเบียนนักศึกษา

10. การรักษาสถานภาพ

11. การลาพักการศึกษา

12. การขอสอบชดเชยการขาดสอบประจำภาค

13. การขอสอบชดเชยการขาดสอบย่อย

 

ดาวโหลด แบบฟอร์มคำร้อง ต่างๆ   เมื่อคลิก link แล้วเลือกหัวข้อ แบบฟอร์มคำร้อง

      

ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ    เมื่อคลิก link แล้วเลือกหัวข้อ ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับ