หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            

About Subheading

บริการ UBU Mobile Application ต่างๆ


  • MyUBU

    คือ Application ที่รวบรวมข่าวสารของมหาวิทยาลัยและเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนนักศึกษา REG เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้าถึงระบบบริการการศึกษา ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมต่อข้อมูล การลงเวลาปฏิบัติงาน ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา

    ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

  • ยาอะไร Ya-A-Rai

    คือ เป็นแอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย คณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งเป็น 2 รูปแบบยาที่มีอัตราการใช้และการขึ้นทะเบียนตำรับยาสูงสุด เป็นเพียงแอปพลิเคชั่นแหล่งเดียวที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง โดยแสดงผลลัพธ์เป็นรูปถ่ายรายการยา ข้อมูลในการแจ้งขอขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องและมีความเป็นกลางทางวิชาการ ไม่มีการเลือกแสดงข้อมูลยา ทำให้ผลการสืบค้นมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น

    ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้