คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 
 

ปฏิทินกิจกรรม

21 กรกฎาคม 2565 - 22 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565
15 กันยายน 2565 - 16 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565
17 พฤศจิกายน 2565 - 18 พฤศจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2565 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565