คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 
 

ปฏิทินกิจกรรม

21 ธันวาคม 2563 - 22 ธันวาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563