ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

20 กรกฎาคม 2566 - 21 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566
14 กันยายน 2566 - 15 กันยายน 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2566 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566
16 พฤศจิกายน 2566 - 17 พฤศจิกายน 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2566 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566