คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 
 
 

ปฏิทินกิจกรรม

31 กรกฎาคม 2563 - 1 สิงหาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563
11 กันยายน 2563 - 12 กันยายน 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 11-12 กันยายน 2563
13 พฤศจิกายน 2563 - 14 พฤศจิกายน 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563