คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 
 

ปฏิทินกิจกรรม

15 ตุลาคม 2563 - 16 ตุลาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563
13 พฤศจิกายน 2563 - 14 พฤศจิกายน 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563