คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : รายวิชาแคลคูลัส เปิดแต่หลักสูตร60 แล้ว นศ.หลักสูตร55 แต่ไปลง60 ได้มั้ยคะ? แล้วจะอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาระหว่างหลักสูตรมั้ยคะ? ถ้าเทียบโอนไม่ได้ วิชาการจะเปิดให้มั้ยคะ? แล้วต้องทำเรื่องมั้ย?
ผู้ถาม : อรทัย หลี่ยมสิงขร ( Jamemee.orathai@gmail.com ) 7 มิถุนายน 2562
คำตอบ : ต้องลงให้ตรงหลักสูตรคะ ถ้าไม่มีต้องขอให้คณะเปิดเพิ่ม ถ้าจะเทียบต้องได้c ขึ้นนคะ
ผู้ตอบ : งานทะเบียนฯ
  
คำถาม : ถ้าจ่ายค่าเทอมซัมเมอร์ไม่ทันควรทำยังไงคะ แล้วมีวิธีให้จ่ายค่าเทอมล่าช้าไหมคะ
ผู้ถาม : นิสาชล สุทธิวงศ์ ( nisachon.su.58@Ubu.ac.th ) 25 พฤษภาคม 2562
คำตอบ : นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอชำระเงินย้อนหลัง โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีคะ
ผู้ตอบ : งานทะเบียนฯ
  
คำถาม : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ค่าเทอมเท่าไหร่
ผู้ถาม : อารีญา นิลม้าย ( 0938247902aaa@gmail.com ) 10 เมษายน 2562
คำตอบ : ข้อมูลตาม link นี้เลยนะคะ http://www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2016072809353061.pdf
ผู้ตอบ : นางสาวพัชราวดี กะวิกุล
  
คำถาม : คณะบริหารศาสตร์ สาขาการโรงแรมค่าเทอมเท่าไหร่ค่ะ?
ผู้ถาม : ตาล 12 เมษายน 2562
คำตอบ : ข้อมูลตาม link นี้เลยนะคะ http://www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2016072809353061.pdf
ผู้ตอบ : นางสาวพัชราวดี กะวิกุล
  
คำถาม : ใบเสร็จค่าเทอมติดต่อรับได้ที่ไหนหรอคะ
ผู้ถาม : นางสาวประภาพร ทองพอก ( soysooson.jubjang@gmail.com ) 22 เมษายน 2562
คำตอบ : ติดต่อขอรับได้ที่กองคลังคะ
ผู้ตอบ : งานทะเบียนฯ
  
คำถาม : สาขาการโรงแรม ค่าเทอมเท่าไหร่คะ
ผู้ถาม : ปทุมวดี โคตรธรรม ( patumwadee63.13@gmail.com ) 24 เมษายน 2562
คำตอบ : ข้อมูลตาม link นี้เลยนะคะ http://www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2016072809353061.pdf
ผู้ตอบ : นางสาวพัชราวดี กะวิกุล
  
คำถาม : จะจบปีสี่ค้างค่าเทอมอยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าเพราะกยศ.ไม่ได้จ่ายเต็ม ถ้าพ้นปีสี่ไปแล้วสามารถจ่ายได้ หรือต้องรีบชำระไม่งั้นทางม.จะไม่ให้จบหรือคะ
ผู้ถาม : เพชรรัตน์ พันธ์คำภา ( petcharat.pa.58@ubu.act.th ) 25 เมษายน 2562
คำตอบ : ถ้ามีหนี้จะไม่ได้ปรับจบคะ ต้องชำระให้ครบคะ
ผู้ตอบ : งานทะเบียนฯ
  
คำถาม : จ่ายค่าเทอมปี1ไปแล้วแต่อยากสละสิทธิขอเงินคืนได้ไหม
ผู้ถาม : นักศึกษา 30 เมษายน 2562
คำตอบ : ไม่ได้เงินคืนคะ
ผู้ตอบ : งานทะเบียนฯ
  
คำถาม : คณะบริหารศาสตร์ สาขาบัญชี ค่าเทอมเท่าไหร่คะ
ผู้ถาม : Noeythiwa ( nnthiwaphon@gmail.com ) 1 พฤษภาคม 2562
คำตอบ : ข้อมูลตาม link นี้เลยนะคะ http://www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2016072809353061.pdf
ผู้ตอบ : นางสาวพัชราวดี กะวิกุล
  
คำถาม : อยากทราบว่าดรอปเรียน ดรอปได้กี่ปีค่ะ ต้องเสียค่าเทอมไหมค่ะ
ผู้ถาม : ชลธิชา วงค์แหวน ( Chonthicha.wo.61@ubu.ac.th. ) 3 พฤษภาคม 2562
คำตอบ : ศึกษาข้อมูลตามข้อบังคับนี้เลยคะ http://www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2019031310533519.pdf
ผู้ตอบ : งานทะเบียนฯ
  
คำถาม : ค่าหน่วยกิตคณะศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วยกิตละกี่บาทค่ะ
ผู้ถาม : พิยดา ดาวจันทร์ ( Phiyada_fun@hotmail.com ) 7 พฤษภาคม 2562
คำตอบ : ข้อมูลตาม link นี้เลยนะคะ http://www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2016072809353061.pdf
ผู้ตอบ : งานทะเบียนฯ
  
คำถาม : ใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2550 เข้าเรียนปีการศึกษา 2553 จบ2559) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วิชาชีพเลือก ผมเลือก กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง) ใน หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ Transcript ไม่ระบุวิชาเอก หมายถึง ผมเก็บหน่วยกิต ในกลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลังไม่ครบ หรือเปล่าครับ ? ที่หนังสือรับรองคุณวุฒิแสดง คือ 1. รหัสประจำตัวนักศึกษา 53134xxxxx 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3. สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 4. วิชาเอก - 5. วิชาโท - คะแนนเฉลี่ย x.xx พอไปสมัครสอบ กว. แล้วทางสภาวิศวกรต้องขอเอกสารเพิ่ม คือ - หนังสือรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาในกลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง เพราะใน Transcript และ หนังสือรับรองคุณวุติ ไม่ได้ระบุว่าสำเร็จการศึกษาในกลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ถาม : ภัทรพล ( a.pattarapoln@gmail.com ) 10 พฤษภาคม 2562
คำตอบ : แจ้งผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบให้คะ จากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ Transcript ถูกต้องแล้วนะคะตามโครงสร้างหลักสูตร ส่วนหนังสือรับรองที่ทาง กว.ขอเพิ่มเติม นักศึกษาติดต่อที่คณะนะคะ เพราะว่าคณะเป็นคนออกให้คะ
ผู้ตอบ : งานทะเบียนฯ
  
คำถาม : ค่าเทอมสาธารสุขเท่าไรค่ะ
ผู้ถาม : พัชรีพร มุดผา ( pomplepom76@gmail.com ) 12 พฤษภาคม 2562
คำตอบ : ข้อมูลตาม link นี้เลยนะคะ http://www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2016072809353061.pdf
ผู้ตอบ : งานทะเบียนฯ
  
คำถาม : ในเทอมซัมเมอร์สามารถผ่อนผันค่าเทอมได้ไหมครับ
ผู้ถาม : ธนายงค์ นามบุตรดี ( thanayongrambo@gmail.com ) 13 พฤษภาคม 2562
คำตอบ : ระบบผ่อนผันยังไม่มีคะ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน
  
คำถาม : ค่าเทอม การตลาดเท่าไหร่
ผู้ถาม : พิราวรรณ ตันสา ( Wanniix4444@gmail.com ) 13 พฤษภาคม 2562
คำตอบ : ข้อมูลตาม link นี้เลยนะคะ http://www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2016072809353061.pdf
ผู้ตอบ : งานทะเบียนฯ
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *