ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว แต่ทำไมสถานะการชำระเงินไม่ขึ้นว่าชำระเงิน
ตอบ : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 1 วันทำการ ในกรณีที่ชำระเงินวันศุกร์ จะสามารถตรวจสอบได้ในวันจันทร์ถัดไป และหากชำระผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลัง 2 วันทำการ2. ถาม : หากกรอกใบสมัคร เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการจะเปลี่ยนคณะ/หรือสาขา ต้องทำอย่างไร
ตอบ : ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครใบสมัครตัวเดิมก่อน จากนั้น 1 วันทำการจึงจะสามารถมากรอกใบสมัครใหม่ และชำระเงินค่าสมัครใหม่อีกครั้ง3. ถาม : ข้อมูลการสมัครส่วนใดที่ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ผู้สมัครต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เท่านั้น
ตอบ : ข้อมูลประเภท ชื่อ สกุล,เลขประชาชน4. ถาม : พิมพ์ใบชำระค่าสมัครหรือค่ายืนยันสิทธิ์ไม่ได้ หรือสมัครแล้วเลือกกรอกข้อมูลสถานศึกษาไม่ได้
ตอบ : ควรใช้โปรแกรม Google Chomes หรือ Browser อื่นๆ เช่น Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป และ firefox ในการสมัคร และการพิมพ์ใบชำระค่าสมัครหรือค่ายืนยันสิทธิ์ หรือใช้โปรแกรม Google Chomes ผ่านไอแพดแล้วยังไม่ได้ให้ลองลบแอปปลิเคชั่นแล้วโหลดใหม่5. ถาม : เรียนสายอาชีพ อาทิ ปวช. /ปวส. แต่ผลคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระไม่มีเหมือนผู้สมัครที่เรียนสายสามัญ ต้องกรอกคะแนนกลุ่มสาระยังไง
ตอบ : ระบุผลการเรียนกลุ่มสาระเท่ากับ 0 หรือหากสถาบันที่มีผลคะแนนกลุ่มสาระบางกลุ่มให้ระบุคะแนนเท่าที่มีกลุ่มสาระนั้น ส่วนกลุ่มที่ไม่มีคะแนนให้ระบุ 0 ทั้งนี้ ให้ "ผู้สมัคร" ตรวจประกาศรับสมัครด้วยว่าหลักสูตรที่สมัครใช้คะแนนกลุ่มสาระเป็นเกณฑ์การสมัครหรือคัดเลือกหรือไม่ หากใช้ให้สอบถามงานรับเข้าศึกษาก่อน เพื่อความแน่ชัดก่อนจะสมัครเข้าศึกษา6. ถาม : แนบเอกสารการสมัครไม่ได้ หรือแนบแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจให้เป็นเอกสารไม่ครบไม่สมบูรณ์
ตอบ : ปัญหาหลักที่แนบเอกสารการสมัครไม่ได้ เนื่องจาก {1} ตั้งชื่อไฟล์ที่มีอักขระพิเศษทำให้ระบบไม่สามารถนำเข้าระบบได้ อาทิตั้งชื่อไฟล์เป็น "ปพ1.1" หรือ "ปพ1-(1)" ดังนั้นควรตั้งชื่อไฟล์ เช่น "ปพ1" {2} กรณีตรวจแล้วแจ้งว่าเอกสารไม่ครบสมบูรณ์เนื่องจากการส่งไฟล์ทับตัวเลือกเดิม แก้ไขโดยส่งไฟล์ใหม่ทุกไฟล์โดยแยกส่งทีละตัวเลือก หรือรวมไฟล์ pdf ไฟล์เดียวแล้วค่อยส่ง7. ถาม : แจ้งจำนงเข้าศึกษาแล้ว แต่ไม่มีชื่อประกาศว่าเป็นผู้ยื่นจำนงเข้าศึกษา
ตอบ : ควรทำตามขั้นตอนที่ มหาวิทยาลัยแนะนำในการยื่นความจำนงเข้าศึกษา เช่นกำหนดให้สมัครประเภท "ยื่นจำนงเข้าศึกษา..." แต่สมัครโดยเลือกประเภทอื่นแทน อาทิ รับตรงรอบพอร์ตฟอลิโอ/ รับตรงรอบโควตา จะถือว่าผู้สมัครประสงค์ที่จะสมัครรอบถัดไปแทน ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการยื่นจำนงเข้าศึกษา ดังนั้นผู้สมัครควรอ่านคำแนะและทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง8. ถาม : สมัครไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด หรือชำระค่าสมัครไม่ทันเนื่องจากพิมพ์สมัครไม่ได้ หรือรอผลการตรวจเอกสารก่อนชำระเงินค่าสมัครเลยทำให้ชำระค่าสมัครไม่ทัน
ตอบ : ผู้สมัครควรรีบสมัครและควรทดสอบการพิมพ์ใบชำระค่าสมัครตั้งแต่เนิ่น ๆ หรือหากรอตัดสินใจก็ควรตัดสินให้ให้เสร็จก่อนปิดรับสมัครอย่างน้อยสามวัน เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการชำระค่าสมัคร กรณีรอผลการตรวจเอกสารการสมัครหากเป็นสาขาทั่วไปสามารถชำระค่าสมัครแล้วค่อยส่งเอกสารการสมัครได้ ส่วนผู้สมัครที่สมัครสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพควรรีบส่งเอกสารการสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการส่งเอกสารการสมัครช่วงท้ายวันที่รับสมัคร9. ถาม : ลงทะเบียน/ ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ ทปอ. myTCAS ไม่ผ่าน
ตอบ : ควรศึกษาคู่มือ และลงทะเบียนตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนเปิดระบบยืนยันสิทธิืเข้าศึกษา ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดปัญหาจาก 1) ลงทะเบียนไม่ได้ยืนยันการเข้าระบบผ่านอีเมลผู้สมัคร 2) ยืนยันผ่านอีเมลแล้วแต่ยังใช้งานระบบไม่ได้ อาจเป็นเพราะกรอกข้อมูลประวัติไม่ครบ อาทิ น้ำหนัก ส่วนสูง ข้อมูลผู้ปกครองโดยเลือกตัวเลือกอื่น ๆ ก่อน ค่อยระบุชื่อ นามสกุล และความเกี่ยวข้องของผู้ปกครอง -->> คู่มือลงทะเบียน / คู่มือการยืนยันสิทธิ์