คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว แต่ทำไมสถานะการชำระเงินไม่ขึ้นว่าชำระเงิน
ตอบ : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 1 วันทำการ ในกรณีที่ชำระเงินวันศุกร์ จะสามารถตรวจสอบได้ในวันจันทร์ถัดไป2. ถาม : หากกรอกใบสมัคร เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการจะเปลี่ยนคณะ/หรือสาขา ต้องทำอย่างไร
ตอบ : ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครใบสมัครตัวเดิมก่อน จากนั้น 1 วันทำการจึงจะสามารถมากรอกใบสมัครใหม่ และชำระเงินค่าสมัครใหม่อีกครั้ง3. ถาม : ข้อมูลการสมัครส่วนใดที่ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ผู้สมัครต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เท่านั้น
ตอบ : ข้อมูลประเภท ชื่อ สกุล,เลขประชาชน