กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 

 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 5ส.
การจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีง...
กิจกรรมทั้งหมด (+9) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
Next
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,418 ครั้ง