ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน จัดโครงการ "บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Driving Performance with OKRs)"


โพสโดย นายศุภชัยโชติ กองผ้าขาว     โพสวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ,     (อ่าน 1,729 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน จัดโครงการ
"บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Driving Performance with OKRs)"

ในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองแผนงานได้จัดประชุมโครงการ "บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Driving Performance with OKRs)" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs และจัดทำ OKRs ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้เชิญ คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRsSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร