ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการ "สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา"


โพสโดย นายศุภชัยโชติ กองผ้าขาว     โพสวันที่ 30 กันยายน 2564 ,     (อ่าน 1,292 ครั้ง)  


ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคุณสาร อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการ "สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา" เรื่อง การคิกเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง นำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลายทาง มาออกแบบและทดสอบ นำไปใช้และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้แนวคิด หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถาณการณ์นั้น ๆ โดยมี รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ และอาจรย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร