ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มบันทึกข้อความการขออนุมัติต่างๆ   | ค้นหาเอกสาร
ฟอร์มบันทึกขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมโครงการ
ฟอร์มบันทึกขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ
ฟอร์มบันทึกส่งรายงานทำนุ
ฟอร์มบันทึกขออนุมัติขยายเวลา
บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ