คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มบันทึกข้อความการขออนุมัติต่างๆ   | ค้นหาเอกสาร
ฟอร์มบันทึกขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมโครงการ
ฟอร์มบันทึกขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ
ฟอร์มบันทึกส่งรายงานทำนุ
ฟอร์มบันทึกขออนุมัติขยายเวลา
บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ