ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน   | ค้นหาเอกสาร
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ลงสู่ตัวผู้ปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2558 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี‏
แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559 สำนักงานอธิการบดี (NEW ส.ค. 59)
รายงานประมวลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน รอบไตรมาสที่ 2 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รอบไตรมาส 3 สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559