ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รูปเล่ม/เอกสารรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิต   | ค้นหาเอกสาร
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี(รุ่นที่22) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี(รุ่นที่21) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี(รุ่นที่20) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาตรี(รุ่นที่19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่18) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่23) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ร่าง) รูปเล่มรายงานผลภาวะการมีงานทำบัณฑิตปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่24) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ร่าง) รูปเล่มรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)