ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์ จากนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการปรับไหมและมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเข้า-ออกเมืองและคุ้มครองคนต่างประเทศ


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 26 เมษายน 2564 , 14:23:22     (อ่าน 637 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์ จากนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการปรับไหมและมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเข้า-ออกเมืองและคุ้มครองคนต่างประเทศ (ตามเอกสารแนบ)


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1