ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 25 มกราคม 2566 , 14:34:15     (อ่าน 42 ครั้ง)  


ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน  ตามเอกสารแนบท้าย


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1