คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

1. รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

 

2. รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562