ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มต่างๆ   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มขออนุมัติปรับแผน เพิ่มกิจกรรม
แบบฟอร์มขออนุมัติปรับแผน โยกงบ คก.เดียวกัน
แบบฟอร์มขออนุมัติปรับแผน โยกระหว่าง คก.
แบบฟอร์มขออนุมัติปรับแผน หมวดรายจ่าย
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ ตามแผน
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 2561
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม 2561
ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ 2560
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)