ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : จะติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ไหนค่ะ
ผู้ถาม : ณรงเดช ( nong.narongdate@gmail.com ) 23 พฤษภาคม 2562
คำตอบ : ห้องสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ค่ะ โทรภายใน 3228
ผู้ตอบ : นาวสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์
  
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *