คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560 -2564

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560-2564 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ผ่านที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4_2560 วันที่ 27 พ.ค.2560)