คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสแผนงาน โครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบ 2561 ในระบบ UBUFMIS (กองแผนงานอนุมัติ)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์