ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สรุปการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 13


โพสโดย วีณาวรรณ ประชุมชิต     โพสวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:02     (อ่าน 1,570 ครั้ง)  


สรุปผลการบรรยายโครงการเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 13  ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

โดย ผศ.ดร.นุขรัตน์  มังคละคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความเสี่ยงไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2