ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ไฟล์นำเสนอ "สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการสัมมนาองค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 14


โพสโดย วีณาวรรณ ประชุมชิต     โพสวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 , 17:29:44     (อ่าน 1,455 ครั้ง)  


สรุปผลการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  3 กลุ่ม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์เครื่องมือกลางและปฎิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 แนวทางการจัดทำวิจัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

กลุ่ม 2 เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

กลุ่ม 3 การสร้าง Successor  เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3