คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

แผนยุทธศาสตร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์-ประจำปี-2562

แผนยุทธศาสตร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์-ประจำปี-2563

แผนนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565-2567(ก.พ.64)