ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : การขอสำเนาคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
ตอบ : 1.สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั่น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) หรือโทร 045-353131 2.เอกสารที่ต้องเตรียม คือ ใบแสดงผลการเรียน(สำเนา) 3.บุคคลอื่นสามารถรับแทนได้โดยให้เตรียมเอกสาร ใบแสดงผลการเรียน (transcript)(สำเนา) มาด้วย 4.ระยะเวลาในการขอสำเนาคำอธิบายรายวิชา ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่ต้องการ (โดยเฉลี่ยประมาณ 15-20 นาที) 5.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ มีค่าใช้จ่ายในการสำเนาโดยผู้ขอเป็นผู้รับผิดชอบ 6.สามารถติดต่อได้ในวัน-เวลา ราชการ