ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : อยากได้สำเนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จะต้องเตรียมเอกสารใดบ้างเพื่อนำไปขอสำเนา
ผู้ถาม : กมลทิพย์ ( kamontip_yingnui@hotmail.com ) 4 ตุลาคม 2556
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั่น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) หรือโทร 045-353131 เอกสารที่ต้องเตรียม คือ ใบแสดงผลการเรียน(สำเนา)
ผู้ตอบ : วิทวัส คำสุข
  
คำถาม : หานักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วตั้งแต่ปี 2555 ต้องการติดต่อขอ คำอธิบายรายวิชากับทางมหาวิทยาลัย ต้องทำอย่างไรบ้างคะ มีคำถามดังนี้ 1. ยื่นเรื่องของคำอธิบายรายวิชาที่หน่วยงานใด อาคารใด เรียนถามเบอร์ติดต่อของสำนักงานด้วยค่ะ 2.เอกสารที่ต้องเตรียมมีเพียง สำเนาใบรายงานผลการเรียน ใช่หรือไม่ 3.สำเนาใบรายงานผลการเรียน คือ transcript(ระเบียนศึกษา) หรือ หนังสือรับรองวุฒิ หรือได้ทั้งสองเอกสาร 3. สามารถให้ผู้อื่นไปติดต่อรับแทนได้หรือไม่ 4. หากให้ผู้อื่นติดต่อรับแทนได้ ต้องมีเอกสารยืนยันตัวบุคค (เช่น บัตรประชาชนของผู้ขอ,ใบลผการเรียนของผู้ขอ) 5.ระยะเวลาที่ต้องรอหลังยื่นรับเอกสารโดยประมาณ นานเท่าใด(ใด้ในวันที่ไปยื่นรับ หรือนัดรับเอกสารตามวันนัด) 6.หน่วยงานที่รับเรื่องดังกล่าว เปิดให้บริการนอกเวลาราชการหรือไม่ เสาร์-อาทิตย์เปิดหรือไม่ (เนื่องจากอยู่ต่างอำเภอ จึงเรียนถามข้อ 5,6 ไว้ด้วยค่ะ) ขอบคุณค่ะ
ผู้ถาม : Chutinan ( makei16@hotmail.com ) 21 พฤษภาคม 2558
คำตอบ : 1.สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั่น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) หรือโทร 045-353131 2.เอกสารที่ต้องเตรียม คือ ใบแสดงผลการเรียน (transcript) (สำเนา) 3-4.บุคคลอื่นสามารถรับแทนได้โดยให้เตรียมเอกสาร ใบแสดงผลการเรียน (transcript)(สำเนา) มาด้วย 5.ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่ต้องการ (โดยเฉลี่ยประมาณ 15-20 นาที) ทั้งนี้การสำเนาเอกสารมีค่าใช้จ่ายโดยผู้ขอเป็นผู้รับผิดชอบ 6.สามารถติดต่อได้ในวัน-เวลา ราชการ
ผู้ตอบ : วิทวัส คำสุข
  
คำถาม : เรียน ผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เนื่องจาก ข้าพเจ้า นายเมธีปกรณ์ วิริยะธรรม รหัสนักศึกษา 48213060 ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ได้สมัครสอบครูผู้ช่วยต้องใช้ หนังสือ ก.ค.ศ รับรอง ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย ซึ่ง ในรายละเอียดให้ เอาวันรับรองก่อนข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษา ประมาณ พ.ศ. 2549-2552 รบกวนส่งเอกสารส่งมาตามE-mail นี้ boy_ubu683 @hotmail.com ขอแสดงความนับถือ นายเมธีปกรณ์ วิริยะธรรม
ผู้ถาม : นายเมธีปกรณ์ วิริยะธรรม ( boy_ubu683@hotmail.com ) 27 มีนาคม 2560
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั่น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) หรือโทร 045-353131 เอกสารที่ต้องเตรียม คือ ใบแสดงผลการเรียน(สำเนา)
ผู้ตอบ : วิทวัส คำสุข
  
คำถาม : เรียนสอบถาม ต้องการคำอธิบายรายวิชา เพื่อเทียบโอนความรู้กับทางคุรุสภา ต้องดำเนินการตามขั้นตอนยังไงบ้างครับ เนื่องจากไม่สะดวกไปติดต่อที่มหาลัย รบกวนขอเบอร์ติดต่อหรือคำแนะนำด้วยครับ
ผู้ถาม : นาย ศรนรินทร์ ชุมจันทร์ ( sornnarin05@hotmail.com ) 14 มกราคม 2561
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั่น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) หรือโทร 045-353131 เอกสารที่ต้องเตรียม คือ ใบแสดงผลการเรียน(สำเนา)
ผู้ตอบ : วิทวัส คำสุข
  
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *