ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : เข้าใช้ log in ของ .reg.ubu.ac.th เพื่อเช็คผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากระบบบอกว่าใส่รหัสไม่ถูกต้อง ซึ่งแน่ใจว่าใส่ถูกต้องนะคะ
ผู้ถาม : นักศึกษา 51 2 มกราคม 2554
คำตอบ : ให้นศ.ติดต่อที่เค้าเตอร์บริการงานทะเบียน R&E เพื่อตรวจสอบรหัสผ่านโดยนำบัตรประจำตัวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ : วรวิทย์ ชาลีพรหม
  
คำถาม : ค่าเทอม เท่าไรคะ
ผู้ถาม : สุมานี แรกไธสง ( J_u_m_i_i_z@hotmail.com ) 13 มกราคม 2554
คำตอบ : ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาจะเรียกเก็บตามอัตราของคณะ สาขาวิชาที่นศ.สังกัด ซึ่งเป็นไปตามประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ในส่วนค่าหน่วยกิตรายวิชา เรียกเก็บตามที่นศ. ทำการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษานั้นๆ ส่วนจะเป็นเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดข้างต้นครับ
ผู้ตอบ : วรวิทย์ ชาลีพรหม
  
คำถาม : กำลังจะรอพินิจเทอมนี้ แต่ทำให้ผ่านได้ แล้วไปลงชำเมอดึงเกรดให้ลงอีก สถานภาพจะเป็นยังไงคะ
ผู้ถาม : วราภรณ์ อุ่นวงศ์ 20 มกราคม 2554
คำตอบ : สำหรับ วราภรณ์ อุ่นวงศ์ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 2/2553 แล้ว นศ.ทำเกรดได้อย่างไรจะคงสถานภาพตามนั้น ในส่วนเกรดภาคซัมเมอร์หากทำการลงทะเบียน จะนำไปคิดรวมกับภาค 1/2554 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนฯ นิตยา กาฬหว้า
ผู้ตอบ : วรวิทย์ ชาลีพรหม
  
คำถาม : เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเข้าระบบไม่ได้ จะต้องทำไง จะต้องติดต่อที่ไหนคะ ใครก็ได้ช่วยบอกที
ผู้ถาม : 19 มกราคม 2554
คำตอบ : สำหรับนศ. ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทะเบียนออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่เค้าเตอร์บริการงานทะเบียน R&E ชั้น1 ตึกสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า ครับ
ผู้ตอบ : วรวิทย์ ชาลีพรหม
  
คำถาม : สาขาวิชาการบัญชีเปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
ผู้ถาม : มณีวงค์ ค่อนอ้อม ( tan_onnom@hotmail.com ) 1 กุมภาพันธ์ 2554
คำตอบ : โทร 045-353839
ผู้ตอบ :
  
คำถาม : ถ้าจะโอนหน่วยกิจจากราชภัฏสุรินทร์ ไปเรียน ม.อุบล จะได้ไหม เรียนวิทยาศาสตร์
ผู้ถาม : สมพงษ์ ใจมั่น ( sompong123@hotmail.com ) 4 กุมภาพันธ์ 2554
คำตอบ : การรับโอนนศ. หรือรับโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น ให้ติดต่อได้ที่คณะที่ประสงค์จะย้ายโอน ในกรณีนี้ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ครับ
ผู้ตอบ : วรวิทย์ ชาลีพรหม
  
คำถาม : วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ต้องพาผู้ปกครองไปด้วยหรือเปล่า
ผู้ถาม : นักศึกษาใหม่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
คำตอบ : การายงานตัวนศ. ใหม่ปัจจุบันนศ.สามารถดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องให้ผู้ปกครองมาด้วยก็ได้ครับ
ผู้ตอบ : วรวิทย์ ชาลีพรหม
  
คำถาม : ทำไมเพื่อนๆ เขาได้ค่ายืนยันสิทธิ์ของปีการศึกษา 2553 แล้วบางคนยังไม่ได้ค่ะ
ผู้ถาม : เฟื่องฟ้า ( fon_jack@hotmail.com ) 10 มกราคม 2554
คำตอบ : ให้ติดต่อที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาคะ เบอร์โทรศัพท์ 045-353090 คะ
ผู้ตอบ : เดือนดารา สาริกา
  
คำถาม : ถ้ารอบแรกเราไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่ทัน แล้วเรายังมีสิทธิ์ที่จะไปยืนยันสิทธืได้ไหมคะ แล้วจะต้องทำยังไง
ผู้ถาม : ปวีณา แก้วเนตร ( paweena_2985@hotmail.com ) 20 มกราคม 2554
คำตอบ : หมดเขตการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วคะ จะต้องสมัครรอบเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่ระบบคัดเลือกใหม่ ขณะนี้เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 19 ม.ค 54-16 ก.พ. 54 นี้ คะ
ผู้ตอบ : เดือนดารา สาริกา
  
คำถาม : สมัครรับตรงรอบที่สอง ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
ผู้ถาม : กณิกนันต์ สอนเจริญ ( mint_lovelysad@hotmail.com ) 18 มกราคม 2554
คำตอบ : ไม่ต้องส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัยคะ แต่ว่าใช้เกรด 5 ภาคเรียน และใช้คะแนน Gat-Pat ตามองค์ประกอบที่คณะต้องการ
ผู้ตอบ : เดือนดารา สาริกา
  
คำถาม : โควตารอบ2สมัครยังไงคับ
ผู้ถาม : ( aofnoi_pa@hotmail.com ) 19 มกราคม 2554
คำตอบ : สมัครเหมือเดิม เหมือนโควตารอบแรก ทางเวบไซต์ นี้คะ www.entry.ubu.ac.th หรือถ้ายังมีข้อสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่งานรับเข้าศึกษา โทร 045-353120 045-353122 045-353223-4 คะ
ผู้ตอบ : เดือนดารา สาริกา
  
คำถาม : ม.อุบลมีหลักสูตรเทียบโอนไหมครับจบ ปวส. เรียน 2-4 ปีอ่ะครับสาขาคอมพิวเตอร์ครับ อยากรู้รายละเอียดครับ
ผู้ถาม : ภานุ 19 มกราคม 2554
คำตอบ : ไม่มีเทียบโอนคะ และไม่มีต่อเนื่อง 2 ปีคะ แต่ว่าเรามีคณะที่รับสมัครผู้ที่จบ ปวช และ ปวส คือ คณะบริหารศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์คะ แต่ผู้เรียนต้องเรียน 4 ปี คะ
ผู้ตอบ : เดือนดารา สาริกา
  
คำถาม : อยากตรวจสอบว่าน้องรับปริญญาจริงหรือไม่ทำอย่างไรคะเค้าบอกรับ21ธ.ค53แต่วันซ้อมไม่ได้ไปแต่วันจริงไปรับคณะรัฐศาสตร์คะ
ผู้ถาม : ลาวัลย์ ปาวะรีย์ ( lawanchawee99@hotmail.com ) 19 มกราคม 2554
คำตอบ : สอบถามคุณนิตยา โทร 045-353118
ผู้ตอบ :
  
คำถาม : รหัสนักศึกษาใหม่ ได้ตอนไหน
ผู้ถาม : น.ส. รัตนาภรณ์ สุภี ( Golf_Rutkkp@hotmail.com ) 19 มกราคม 2554
คำตอบ : ได้ตอนใกล้เปิดเทอม ก่อนรายงานตัว วันที่ 24 พ.ค. 54 คะ รอดูประกาศตามเวบไซต์คะ
ผู้ตอบ : เดือนดารา สาริกา
  
คำถาม : รายงานตัววันไหนค่ะ
ผู้ถาม : พัชรา แพงสุ่ย ( poom_p_nat@hotmail.com ) 19 มกราคม 2554
คำตอบ : 1.นักศึกษาใหม่(รอบโควตา)พบงานทะเบียน วันที่ 24 พ.ค. 54 2.นักศึกษาใหม่(รอบAdmissions)พบงานทะเบียน วันที่ 25 พ.ค. 54 3.นักศึกษาใหม่ทั้งหมดพบอาจารย์ที่ปรึกษา 26 พ.ค. 54 4.ปฐมนิเทศ 27 พ.ค. 54 5.เปิดภาคเรียน 30 พ.ค. 54
ผู้ตอบ : เดือนดารา สาริกา
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *