ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/สถานะการสมัคร และการแนบเอกสารประกอบการสมัคร (คลิป)


    โพสเมื่อ : 1 มีนาคม 2564