คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารเรียนรวม

1.  ประกาศแนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม

    รูปแบบการให้บริการห้องเรียนเพื่อบันทึกวิดีโอและlive(สด) ของอาคารเรียนรวม

2.  ข้อมูลครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน

 

         ห้อง 4101 - 4105

         ห้อง 4204 - 4305

         ห้อง 5101 - 5105

         ห้อง 5201 - 5202

         ห้อง 5203 - 5204

        ห้อง CLB3

 

3. ขั้นตอนการเปิดใช้ห้องเรียน

         ห้อง 4101 - 4105

         ห้อง 4204 - 4305

         ห้อง 5101 - 5105

         ห้อง 5201 - 5204

         อาคาร 7 รอบ

 

4. การจองห้องออนไลน์