ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  กลอนเชิดชู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คุณแม่ทองแปน พันบุบผา
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการจัดทำ วิดิทัศน์เชิดชูสถาบัน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เป็นครั้งแรก ในโครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณแม่ทองแปน พันบุบผา ศิลปินมรดกวัฒนธรรมอีสาน สาขาศิลปะการแสดง
ในการนี้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำ วิดิทัศน์ เชิดชูสถาบัน ( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 32 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ทองแปน พันบุบผา เป็นอย่างสูงครับผม
ประพันธ์ : คุณแม่แปน พันบุบผา
ขับร้อง : คุณแม่แปน พันบุบผา
จัดทำ : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565

    โพสเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2565