ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  ผลงานนักศึกษา ม.อุบลฯ ระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2561-2562
นำเสนอผลงานนักศึกษา ม.อุบลฯ ระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2561-2562 ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 : ออนไลน์ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563)

    โพสเมื่อ : 17 มิถุนายน 2563