ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานประเมินผลโครงการ/กิจกรรม   | ค้นหาเอกสาร
โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจำปี 2560
โครงการจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง ปี 2561
โครงการ UBU JOB FAIR 2018
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (47 รายการ)