ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

ผลการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2564

ผลการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2563