คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี2556   | ค้นหาเอกสาร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดีปี 2556
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดีปี 2556
รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2556 ณ เดือนมิถุนายน 2556