ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี2556   | ค้นหาเอกสาร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดีปี 2556
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดีปี 2556
รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2556 ณ เดือนมิถุนายน 2556