คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555   | ค้นหาเอกสาร
แบบรายงานบริหารความเสี่ยง ในระดับมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2555)‏