ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555   | ค้นหาเอกสาร
แบบรายงานบริหารความเสี่ยง ในระดับมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2555)‏