ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > เงินเดือนของบัณฑิตที่เป็นไปตามเกณฑ์   | ค้นหาเอกสาร
เงินเดือนของบัณฑิตที่เป็นไปตามเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2552