ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การดำเนินการงานจัดทำรายงานประจำปี   | ค้นหาเอกสาร
ผู้รับผิดชอบและปฏิทินการดำเนินงานจัดทำรายงานประจำปี 2554
โครงร่างการจัดทำรายงานประจำปี
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปี 2556 และสารสนเทศประจำปี 2556