ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง   | ค้นหาเอกสาร
เสนอแนวทางบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554
แบบฟอร์มประกอบการบริหารความเสี่ยง
เสนอแนวทางบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ มีนาคม 2554
แบบฟอร์มและแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยปี 2556