ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2554   | ค้นหาเอกสาร
แบบติดตามแผนบริหารความเสี่ยง 2554 รอบ6เดือน (กำหนดค่าตัวชี้วัด)
แบบฟอร์มวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ณ 21 ตุลาคม 2554
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2555‏
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รายงาน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555)