ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานประจำปี   | ค้นหาเอกสาร
รายงานประจำปี 2551
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2546 - 2548
รายงานประจำปี 2543 - 2544
รายงานประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2554
รูปเล่มเอกสารรายงานประจำปี 2555
รูปเล่มเอกสารรายงานประจำปี 2556