ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ปฏิทินการดำเนินการ   | ค้นหาเอกสาร
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ๒๕๕๑ ปรับตามกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ปฏิทิน-แนวทาง-แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558-คณะ
ปฏิทิน-แนวทาง-แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-สำนักงานอธิการบดี