ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > สิ่งก่อสร้าง   | ค้นหาเอกสาร
ฐานข้อมูลประเภทห้องอาคารต่างๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กราฟแสดงความคืบหน้าการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
แบบรายงานผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗