คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
เอกสารกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)