ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
เอกสารกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)