ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง   | ค้นหาเอกสาร
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561