ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี   | ค้นหาเอกสาร
ไฟล์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี
Detailed Design Thailand 4.0