ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ต้นทุนต่อหน่วย   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มสรุปจ่ายจริงเงินรายได้เงินกองทุนประจำปีงบประมาณ2555
แบบฟอร์มข้อมูลรายจ่ายจริงรายหลักสูตร ของคณะหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559