ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนกลยุทธ์ทางการเงิน   | ค้นหาเอกสาร
ไฟล์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี‏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 59)‏