ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ฐานข้อมูลที่อยู่นายจ้าง(ผู้ใช้บัณฑิต)   | ค้นหาเอกสาร
ข้อมูลที่อยู่นายจ้างบัณฑิตปีการศึกษา2551-2553
ข้อมูลที่อยู่นายจ้างบัณฑิตปีการศึกษา2555