ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การได้งานตรงสาขา   | ค้นหาเอกสาร
ข้อมูลการได้งานตรงสาขาปี 2556 รายคณะ_ส่งให้คณะปรับปรุง11สค58
การได้งานตรงสาขา ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษาปี 2556_ปรับปรุง ณ ต.ค.2558