ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนกลยุทธ์(แผนยุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัย (ระยะ 5 ปี) (ปรับปรุงปี2557)   | ค้นหาเอกสาร
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ณ 5 ก.พ. 2556
แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2556) ข้อมูล ณ 20 ส.ค. 2556
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดีระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2555 - 2559) ข้อมูล ณ 25 ก.ย. 2556