ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2557   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2557
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)