ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มรายงานผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

 แบบฟอร์ม แผนการรับนักศึกษา ปี 2560-2564  Click
 แบบฟอร์ม เสนอโครงการปราบปรามทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2560-2564  Click