คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มรายงานผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

 แบบฟอร์ม แผนการรับนักศึกษา ปี 2560-2564  Click
 แบบฟอร์ม เสนอโครงการปราบปรามทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2560-2564  Click