ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมกลุ่มงานงบประมาณ

รายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ 2560  
   
รายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ 2559  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559